Glas naroda: Kako vam zvuči ideja – Sa knjižicom kod privatnika?

Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH kao i Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH ne prave razliku između zdravstvenih ustanova i privatne prakse, odnosno isti su izjednačeni po sili zakona. Zakonom je propisano da se zdravstvena zaštita pruža osiguranim licima u zdravstvenim ustanovama i kod privatnih zdravstvenih radnika sa kojima je županijski zavod osiguranja zaključio ugovor o pružanju zdravstvene zaštite, sve u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Osiguranici u HNŽ-u godinama značajan novac ostavljaju u privatnim klinikama i ordinacijama jer im Zavod onemogućava da te usluge koriste uz ovjerenu zdravstvenu knjižicu. Građani u HNŽ-u tu mogućnost ne mogu ni pojmiti, jer su ih godinama uvjeravali da tako jedino može biti.

I dok čekamo da nadležno tužiteljstvo utvrdi tko  je za to odgovoran, pitali smo građane kako im se zvuči  – „s knjižicom i kod privatnika“