Želimo informirati javnost da smo u posljednja 3 mjeseca dva puta uputili Zahtjev Skupštini HNŽ-a vezano za žurno usklađivanje Županijske odluke o participaciji koja je trenutno na snazi s Federalnom odlukom o participaciji koju je Federalni Parlament donio 2009. godine.

Izravna posljedica neusklađenosti navedenih akata ogleda se u činjenici, da već 7 godina participaciju, kroz kupovinu markica ili prilikom korištenja zdravstvenih usluga, plaćaju građani koji su oslobođeni te vrste plaćanja.

Naime, s ciljem izjednačavanja prava pacijenata u FBiH, Federalni parlament je 2009. godine donio Odluku o maksimalnim iznosima neposrednog sudjelovanja osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite, kojom je, između ostalog, precizno definirano koje osobe su oslobođenja plaćanja participacije, a radi se o sljedećim osobama:

 • djeca do navršene 15. godine života, učenici i redovni studenti do navršene 26. godine života,
 • žene u ostvarivanju zdravstvene zaštite u vezi trudnoće i materinstva i korisnice zdravstvenih usluga u svezi s prevencijom karcinoma dojke i karcinoma maternice,
 • vojni invalidi sa utvrđenim invaliditetom od 60% i više,
 • civilne žrtve rata i invalidi sa utvrđenim invaliditetom preko 60%,
 • članovi porodica šehida odnosno članovi porodica poginulih ili umrlih boraca od posljedica ranjavanja, a koji su bili pripadnici Vojske Federacije Bosne i Hercegovine,
 • penzioneri čija penzija ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku,
 • lica starija od 65 godina, ako nisu korisnici penzije ili drugih mjesečnih prihoda preko iznosa minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku,
 • osigurana lica – štićenici socijalnih ustanova,
 • osigurana lica – korisnici socijalne zaštite,
 • raseljena lica i izbjeglice, ako nisu korisnici penzije ili ako im drugi mjesečni prihod ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku,
 • osigurana lica koja su dobrovoljni davaoci krvi, i to lica koja su darovala krv 10 i više puta,
 • osigurana lica – darovatelji dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja,
 • osigurana lica koja su prijavljena kod zavoda za zapošljavanje u svojstvu nezaposlenog lica.
 • Od plaćanja participacije oslobođena su osigurana lica koja boluju od sljedećih bolesti, i to samo za korištenje zdravstvene zaštite za tu bolest:
 • malignih oboljenja,
 • bubrežnih bolesti na dijalizi,
 • oboljela od tuberkuloze,
 • HIV infekcija i drugih zaraznih bolesti,
 • epilepsije,
 • sistemskih autoimunih bolesti,
 • hemofilije,
 • inzuloovisnog dijabetesa,
 • paraplegije i kvadriplegije,
 • mišićne distrofije,
 • multiple skleroze,
 • cerebralne paralize,
 • duševnih poremećaja

 

Kantoni/županije su bili obvezni u roku 60 dana uskladiti vlastite propise s ovom odlukom. Sve županijske vlade, njihova ministarstva zdravstva i zavodi zdravstvenog osiguranja koji nisu uskladila svoje propise snose krivicu, jer se već godinama naplaćuju premije zdravstvenog osiguranja osobama koje nisu obveznici plaćanja participacije.

Jedna od tih županija je i HNŽ. U HNŽ-u i dalje je na snazi Odluka o premiji-sudjelovanju osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na teritoriju HNŽ-a iz 2006. godine, a koja nikada nije usklađena s Federalnom odlukom iz 2009. godine.

Uvođenje „markica“ je možda i dobro rješenje, ali može važiti samo za osobe koje su obveznici plaćanja participacije, odnosno, ne nalaze se na popisu osoba oslobođenih plaćanja participacije. Sve dok se na Skupštini HNŽ-a ne donese nova, usklađena Odluka o participaciji i dalje će se nastaviti s kršenjem prava gore navedenih kategorija stanovništva.

Zbog svega navedenoga, 30.10.2015. Povjerenstvu za zdravstvo Skupštine HNŽ-a smo uputili službeni Zahtjev i zatražili žurno usklađivanje akata. Nikada nismo dobili odgovor na naš dopis.

Na ovaj problem željeli smo ukazati i obraćanjem na tematskoj sjednici Skupštine koja je održana 30.12.2015. godine, na kojoj se raspravljalo o Proračunu ZZO HNŽ- a. Premda smo na vrijeme, sukladno propisanim procedurama, poslali zahtjev za obraćanje na Skupštini, to nam nije omogućeno. Naknadno smo dobili dopis od predsjedatelja Skupštine HNŽ-a u kojem nam sugerira da „Inicijativu“ dostavimo u pisanom obliku sa obrazloženjem na protokol Skupštine HNŽ-a, te da će nam obraćanje biti omogućeno kada navedena „Inicijativa“ bude na dnevnom redu..

Nama je prije svega neprihvatljivo, da se ukazivanje na dugogodišnje kršenje prava i nepoštivanje zakona, naziva Inicijativom. To je za nas bio ZAHTJEV za žurno usklađivanje akata.

18.01.2016. godine, ponovno smo uputiti Zahtjev. Ovaj put adresirano na predsjedatelja Skupštine HNŽ-a, uz koji smo priložili i onaj prvi, na kojem se vidi broj i datum protokola. Čak smo uz riječ Zahtjev, ovaj put dodali i riječ Inicijativa, da bi nadležnima bilo jasnije. I ovaj put tražili smo isto, a to je, da se prestane s naplatom participacije osobama, koji nisu obveznici plaćanja iste.

Odgovor još uvijek čekamo.

Iskreno se nadamo da će predsjedatelj Skupštine HNŽ-a ozbiljno razmotriti i uvažiti naš Zahtjev, te poduzeti konkretne aktivnosti da se prestane s praksom kršenja prava u oblasti zdravstvene zaštite djece, učenika, studenata, vojnih i civilnih invalida, nezaposlenih, socijalnih kategorija, umirovljenika i dr.

 

S poštovanjem,

Marin Bago, predsjednik Mreže Naše društvo