Obrazovanje nije roba

Opći cilj ovog projekta jest osigurati jednak pristup obrazovanju za svu djecu i podići razinu kvalitete osnovnog obrazovanja u Hercegovačko – neretvanskom kantonu/županiji, kroz iniciranje donošenja Zakona o udžbenicima. Problem koji se našem društvu nametnuo je tretiranje znanja kao robe što donosi niz specifičnih situacija. Izdavačke kuće postaju glavni kreatori obrazovne politike, dok nadležne institucije uglavnom odobravaju udžbenike svih izdavačkih kuća što unosi kaotično stanje u obrazovni sustav. Nastavni kadar također učestvuje u tome koristeći priliku birati iz kojih udžbenika će predavati što donosi diskriminaciju u školske kupe i otvara vrata korupciji. Kompletan problem se reflektira na drastično poskupljenje školskih udžbenika što predstavlja opterećenje roditeljima. Obvezno i besplatno obrazovanje zagarantirano Ustavom dovedeno je u pitanje. U HNŽ/K nije donesen ni Zakon o udžbenicima što dodatno usložnjava problematiku. Izostanak svake vrste javne rasprave na ovu temu ukazuje na potrebu aktivnosti predloženih kroz projekt.

Ovim projektom želimo utjecati na nadležna tijela, posebno na Ministartsvo obrazovanja HNŽ/K i Pedagoške zavode kako bismo inicirali donošenje Zakona. Senzibiliziranjem roditelja djece medijskim djelovanjem i organizacijom javnih tribina, želimo uključiti građane u procese donošenja odluka. Želimo I odgovornim političkim strankama prenijeti zabrinutost i mišljenja građana, time ih prisiliti na odgovornije i aktivnije ponašanje. Projekt se realizira uz podršku fondacije Schuler Helfen Leben.

Nije pronađen nijedan rezultat.