Mreža nevladinih organizacija Naše društvo iz Mostara, je u četvrtak, 26.02.2015. godine održalo okrugli stol  na temu „Uloga zdravstvenih vijeća u unapređenju prava pacijenata”, u prostorijama motela Garden City Konjic.

Cilj okruglog stola bio je da kroz analizu uloge zdravstvenih vijeća u teoriji i praksi na području Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK), skrene se pozornost na važnost uspostave partnerskih odnosa u sistemu zdravstva.

Projekt je implementirala Mreža nevladinih organizacija Naše društvo iz Mostara  uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH.

logo-udrugeNa okruglom stolu  prikazan je edukacijski film i predstavljena Situacijska analiza (ne)provedbe Zakona o pravima, obvezama i odgovornostima pacijenata na području HNŽ-a, koji detaljno pojašnjavaju ulogu zdravstvenih vijeća kao mehanizama koji su propisani zakonom s ciljem ostvarivanja i unapređenja prava pacijenata. Zbog čega općinska  zdravstvena vijeća nisu zaživjela na području HNŽ-a? Šta o tome misle predstavnici nevladinog sektora? Koje su ključne ovlasti zdravstvenih vijeća?  Šta o svemu misle građani?,  samo su neka od pitanja na koja su relevatni subjekti na današnjem stolu dali odgovore.

S pravom možemo reći da je ovaj okrugli stol bio veoma koristan jer se pokrenula jedna jako važna inicijativa i skrenula pažnja na prava pacijenata , koja do sada ni sami pacijenti nisu znali, niti su se imali kome obraditi.

Događaj su popratile kolege sa Federalne Televizije, Radia BiH, kao i nezavisni info portal Jablanicapress.

Izvor: Jablanicapress