Prezentacija istraživanja o zadovoljstvu građana Mostara javnim uslugama (FOTO galerija)

Vijesti

Članice mreže Naše društvo predstavile su danas u Mostaru prvi dio rezultata projekta Pravo na grad. Cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete življenja u Gradu kroz donošenje ključnih razvojnih strategija utemeljenih na željama i potrebama građana.  Udruženje mladih psihologa, članica Mreže, provelo je Istraživanje o zadovoljstvu građana Mostara javnim uslugama. Naime, obzirom na to da su građani Mostara korisnici javnih usluga koje su u nadležnosti Grada, htjeli smo istražiti koliko su građani zadovoljni postojećim javnim uslugama. Pri tome, cilj istraživanja bio je identificirati četiri prioritetne usluge koje građani smatraju najlošijim, u svrhu stavljanja stvarnih problema lokalne zajednice u fokus interesa javnosti.

Zadovoljstvo građana javnim uslugama analizirano je putem anketiranja, odnosno direktnim prikupljanjem podataka od građana, odlaskom anketara na kućnu adresu. Anketirano je 607 ispitanika u 607 domaćinstava s gradskog i prigradskog područja Mostara. Terensko istraživanje provelo je pet prethodno obučenih anketara. U svrhu istraživanja kreirani su anketni upitnici koji su omogućavali ispitanicima da ocijene definirane javne usluge u nadležnosti Grada Mostara.

Rezultati istraživanja pokazali su koje su usluge najlošije ocijenjene od strane građana, ali i koje usluge građane smatraju najboljim. Pri tome, najlošije ocijenjene usluge su: zelene površine (2,16), urbanizam i građenje (2,23), imovinsko-pravni poslovi i usluge (2,31), te gospodarstvo (2,38). Pored usluga, koje su ocjenjivanje pomoću seta stavki, značajno se osvrnuti i na najlošije ocijenjene pojedinačne stavke, neovisno o uslugama kojima pripadaju. Naime, tri najlošije ocijenjene stavke u ovom istraživanju su: Održavanje i lokalnih cesta i ulica (1,90); Stanje lokalnih cesta i ulica (1,94);  Kvalitet održavanja čistoće na javnim površinama (1,96).

U svrhu stavljanja stvarnih problema lokalne zajednice u fokus interesa javnosti navedene usluge mogu se definirati kao oblasti, u skladu sa nadležnostima odjela i službi kojima pripadaju, a to može služiti kao temelj za nove projekte.

U ovom istraživanju su, pored najlošijih, definirane i najbolje ocijenjene usluge u nadležnosti Grada Mostara. Najbolje ocijenjene usluge bile su : Biblioteke (3,09), odgoj, obrazovanje, mladi i sport (3,05), Javni prijevoz (2,99), Groblja (2,89).

Značajno je primjetiti da je dobiveno da čak i najviše ocijenjene usluge građani smatraju samo djelomično zadovoljavajućim. Moglo bi se raspravljati o tome zašto je to tako, ali je ključno napomenuti da male razlike između bolje i lošije ocijenjenih usluga govore o neupitnom nedostatku novih projekata, strategija, poduhvata, inicijativa i investicija. Kao ključ za kreiranje i implementaciju takvih novih projekata i inicijativa vidimo kvalitetnu komunikaciju između lokalnih vlasti i građana, a ovim istraživanjem i cjelokupnim projektom želimo otvoriti i pokrenuti upravu tu komunikaciju.

Istraživanje o zadovoljstvu građana Mostara javnim uslugama PDF (1,78MB)

PDF_button

Nije pronađen nijedan rezultat.