pronadjite_nacelnika_link

Promocija značaja i uloge zdravstvenih vijeća u unapređenju sustava zdravstva jedna je od ključnih aktivnosti projekta “Unapređenje prava pacijenata u BiH”. Realizacijom video priloga, anketa, izradom brošura i letaka, održavanjem okruglih stolova, pisanjem tematskih članaka željeli smo pojasniti građanima zašto su zdravstvena vijeća značajna, na koji način se formiraju, koje su im nadležnosti i sl. S druge strane, cilj nam je bio načelnike/gradonačelnike /ministre upozoriti na njihovu ulogu u samom procesu uspostave zdravstvenih vijeća koja je Zakonom o pravima, obvezama i odgovornostima pacijenata propisana 2010. godine.

Prvom fazom projekta obuhvaćene su sljedeće županije: Hercegovačko-neretvanska, Zapadnohercegovačka, Srednjobosanska, Sarajevska i Hercegbosanska županija. Za svaku od navedenih županija napravili smo situacijsku analizu koje su uglavnom pokazale da zdravstvena vijeća nisu formirana. Kroz medijske aktivnosti pokušali smo potaknuti sve načelnike/gradonačelnike/ministre u ovim županijama da napokon ispune svoju zakonsku obvezu i formiraju zdravstvena vijeća. Neki su naše sugestije prihvatili, neki su pokazali dobru volju, dok su neki odlučili u potpunosti ignorirati naše dopise i pozive. Nakon završetka informativne kampanje, odlučili smo napraviti nove situacijske analize, te smo još jednom svim nadležnim u gore navedenim županijama uputili dopis i pitanje:

__________________________________________________________________

Je li u Vašoj Općini/Ministarstvu/ formirano zdravstveno vijeće?

 Ukoliko je Vijeće formirano, molimo navedite datum osnivanja/objave javnog poziva i imena članova vijeća i/ili priložite kopije javnog poziva i odluka o osnivanju i imenovanju članova.

Ukoliko Vijeće nije formirano, molimo da nam navedete razloge i ukoliko ste odlučni to uraditi u bliskoj budućnosti, da nam precizno navedete vremenski rok za izvršenje tog obećanja.

Ukoliko uopće ne odgovorite na naš dopis, smatrat ćemo da ova problematika nije predmet Vašeg interesa.

___________________________________________________________________

Odlučili smo napraviti tri kategorije, a radi se o sljedećim: kategorija u kojoj su načelnici i ministri koji su formirali zdravstveno vijeće, uz napomenu ukoliko nije dostavljen recimo javni poziv, zatim kategorija onih koji su dali konkretno obećanje i vremenski rok za formiranje vijeća i kategoriju onih koji nisu formirali vijeće u koju su uključeni i oni koji uopće nisu odgovorili na naš dopis.

U prilogu dostavljamo i sve pristigle dopise.

Novoizabrani načelnici će naknadno biti uvršteni u popis.

Pozivamo sve građane da „pronađu svog načelnika/ministra“ i provjere kojoj kategoriji pripada.

pronadjite_nacelnika_link

www.pravapacijenata.ba