Udruga za unapređenje kvalitete življenja Futura, raspisuje natječaj za konsultante za pružanje istraživačkih usluga  u sklopu projekta Strengthening Capacity of Civil Society in Budget Monitoring.

Cilj ovog angažmana je istražiti potrebe 15 organizacija s područja BiH koje se bave antikorupcijskim aktivnostima.

Istraživačke usluge se trebaju pružiti u periodu od Aprila do Decembra 2021 godine. Ukupan broj dana angažmana konsultanta je 60 (4 dana po organizaciji).

Opis posla i zaduženja:

–          Samostalno provođenje istraživanja i učestvovanje u obavljanju istraživanja koje provodi FUTURA;

–          Analiza podataka i pisanje analitičkih izvještaja na osnovu prikupljenih podataka;

–          Prikupljanje i analiza dokumentacije i relevantnih informacija i činjenica u vezi sa radom organizacija koje se bave antikorupcijskim aktivnostima na području BiH (ukupno 15 organizacija treba biti obuhvaćeno istraživanjem)

 

Neophodno je da kandidati ispunjavaju sljedeće uslove:

 • Završen fakultet društvenog smjera (VII stepen)
 • Poznavanje pravnog okvira i političke i ekonomske situacije u zemlji
 • Poznavanje situacije vezane za problematiku korupcije
 • Poznavanje metoda društvenih istraživanja
 • Izražene analitičke sposobnosti
 • Poznavanje rada na računaru-korištenje MS Office paketa,
 • Organizacijske sposobnosti, komunikativnost, profesionalnost i pouzdanost
 • Sposobnost rada u timu.

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

 • Curriculum vitae
 • Fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi
 • Primjerak članka/teksta/analize/istraživanja čiji je kandidat autor ili na kojem je učestvovao/la, s ciljem potvrde prethodnog iskustva u provođenju analiza i istraživanja.

Prijave se primaju do 04.04. 2021, na e mail futura@futura.ba