U Deklaraciji o osnovnim pravima potrošača J.F. Kennedy je definirao 4 ključna prava potrošača, a to su pravo na sigurnost roba i usluga, pravo na cjelovitu, istinitu i pravovremenu informaciju, pravo na izbor roba i usluga i pravo potrošača da se čuje njihov glas. Željeli smo čuti glas građana, te smo ih pitali – Tko najviše krši prava potrošača, a što smo saznali, pogledjte u anketi…