Neretva među nama

Neretva među nama je dokumentarni film koji prikazuje sve prirodne ljepote rijeke Neretve, ali i sve resurse koji nisu na pravi način iskorišteni. Što Neretva znači ljudima, koliko ljudi vole i brinu se o smaragdnoj ljepotici samo su neka od pitanja o kojima se u filmu govori.

Film je realiziran 2011. godine uz podršku Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar i USAID-a.

Nije pronađen nijedan rezultat.