Udruga Futura je u vrlo kratkom vremenskom periodu dobila veliki broj gotovo identično napisanih prigovora klijenata UniCredit Bank d.d. Mostar koji su iskazali nezadovoljstvo odlukom banke da se mjesečni izvodi više neće dostavljati na kućne adrese.  Zatražili smo pojašnjenje od nadležnih iz UniCredit Bank d.d. Mostar i dobili odgovor koji s ciljem informiranja javnosti, a ujedno i kao odgovor svima onim koji su nam uputili svoje dopise, prenosimo u cijelosti.

—————————————————-

Poštovani,

S pažnjom smo pročitali Vaš dopis i zahvaljujemo na vremenu koje ste izdvojili da ga napišete te Vas ovim putem obavještavamo o sljedećem:

UniCredit Bank d.d. („Banka“) je utvrdila potrebu za smanjenjem broja neisporučenih izvoda, odnosno za otklanjanjem rizika isporuke izvoda po računima osobama koje nisu stvarni vlasnik računa.

Kako je čuvanje bankarske tajne (pod istom se naročito smatraju podaci o stanju i prometu na računima klijenata) najviši prioritet Banke, a izvodi sadrže povjerljive podatke o stanju i prometima po računima, u obvezi smo učiniti sve napore da otklonimo spomenuti rizik neovlaštenog pristupa i zloupotrebe u situacijama kada izvod dospije u ruke osobe koja nije stvarni vlasnik računa, bilo da je riječ o pripadniku istog kućanstva kao što je vlasnik računa ili o izuzimanju izvoda iz pretinca.

Zloupotrebe privatnosti, posebno osobnih / ličnih podataka, pojave su kojih građani, na žalost, postanu svjesni uglavnom kada šteta već nastane.

Svjesni rizika i potencijalne štete za svoje klijente, Banka je pokrenula inicijativu usmjeravanja isporuke izvoda klijentima elektronskim putem ili uz preuzimanje u poslovnicama Banke bez naplate naknade.

Cijeneći Vaš dopis, informiramo Vas kako će Banka svim klijentima koji to budu zahtijevali bez odlaganja omogućiti daljnju dostavu izvoda na kućnu adresu.

Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji.

S poštovanjem,

Lijep pozdrav,

Istraživanje tržišta i reklamacije UniCredit Bank

__________________________________________________________________________________

 

Udruga Futura pozdravlja praksu rješavanje potrošačkih sporova na obostrano zadovoljstvo, te se iskreno nadamo da će ovaj slučaj biti jedan od takvih.