Pravo na grad je projekt koji implementira Mreža Naše društvo iz Mostara uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH. Glavni cilj projekta je unaprijediti kvalitetu življenja u Gradu Mostaru kroz donošenje ključnih razvojnih strategija utemeljenih na željama i potrebama građana. Da bi se taj cilj ostvario potrebno je utvrditi polazne parametre, prije svega utvrditi što građani doista žele, što smatraju ključnim problemima na kojima je potrebno aktivno raditi. Za kreiranje strategija vrlo je važno imati proaktivne i informirane građane, svjesne svoje uloge u kreiranju javnih politika. Upravo sve naše aktivnosti vode ka specifičnom cilju projekta a to je depolitizacija i stavljanje stvarnih problema lokalne zajednice u fokus interesa javnosti. Bavit ćemo se svim navedenim problemima i dovesti do promjena koje će se manifestirati kroz bolju informiranost i educiranost građana, utvrđivanje stavova, želja i potreba, vezanih za unapređenje kvaliteta življenja u Gradu Mostaru.

Putem web portala www.pravonagrad.ba plasirat ćemo raznovrsne članke, video priloge, ankete, rezultate istraživanja i analize, kao i druge medijske sadržaje.

www.pravonagrad.ba